Výpis zo zoznamu potápačov – Vladimír Štefuca


Údaje boli naposledy zmenené 22.01. 2004.
Fotografia Meno: Vladimír
Priezvisko: Štefuca
Potápačská kvalifikácia: OWD SDI
Člen klubu: STUBA DIVERS
Zamestnanie: Docent na FCHPT STU

Trvalé bydlisko
Mesto: Bratislava
Krajina: Slovak Republic

Mobil: 0903 512 762
http: www.stubadivers.sk

Tu nájdete ďalšie informácie: