STUBA DIVERS STUBA DIVERS STUBA DIVERS STUBA DIVERS
OBČIANSKE ZDRUŽENIE
O nás Priatelia Správy Web-mapa Kolektív Kontakt Web STUBA DIVERS klub
Copyright 2010 Frang Griga, Three stage bottles Výcvik
podľa
D.I.R.
Foto: © 2010 Frank Griga
Ilustrační foto

Výcvik v systému DIR, rok 2010

Napísal: © 2010 Špalek, STUBA DIVERS
Organizací, jež se zabývají výcvikem přístrojového potápění, ať již národních či mezinárodních, existuje opravdu mnoho. Mezi nejznámější u nás patří CMAS, IANTD, PADI, NAUI, SDI/TDI, SSI či UDI. Většina organizací je komerčního charakteru. Mají své směrnice, výukové metody a určitou obecnou úroveň kvality výcviku, řekněme pověst. Pouze tři na světě vyučují DIR potápění. Jedná se o mezinárodně působící Global Underwater Explorers (GUE) a nedávno založené, a tedy působnostně poněkud omezené Unified Team Diving International (UTD) a Inner Space Explorers (ISE).

Global Underwater Explorers (GUE)

Global Underwater Explorers (GUE)
GUE je nezisková organizace se sídlem v High Springs, na Floridě. Za jejím vznikem, koncem roku 1998, stojí spoluautor Doing It Right systému Jarrod "JJ" Jablonski [džeryd džeblansky], který organizaci dodnes vede. Původně bylo GUE založeno, aby připravovalo potápěče pro Woodville Karst Plain Project (WKPP) - expoloraci jeskyní severní Floridy. Dnes se GUE podle vlastních slov zabývá ze 60% průzkumem a ochranou podvodního prostředí a 40% činnosti představuje výcvik přístrojového potápění pro širokou veřejnost. Do října 2008 organizace neměla vlastní OW certifikaci. Úvodním kursem bylo "GUE Fundamentals" (GUE-F, slangově fundies), do kterého se mohli hlásit pouze certifikovaní potápěči. GUE nabízí mnohem menší škálu kursů než jiné potápěčské organizace. Navíc není zpravidla jako předpoklad pro účast na pokročilejších kursech akceptována jiná certifikace než GUE, tj. není možný tzv. crossover, který je v jiných výcvikových organizacích běžný. Důvod je jednoduchý: dříve než existoval kurs Fundamentals, existovali kursy Tech1 (T1, technicko-trimixový) a Cave1 (C1, jeskynní typu intro to cave), do kterých však chodili lidé s nedostatečnými znalostmi a zejména dovednostmi. Tyto "základy" byly a jsou bohužel v ostatních organizacích zanedbávány. Proto byl vytvořen kurs Fundmentals (nejprve se jednalo pouze o workshop), který má za úkol základy potápěče naučit. Pokud by lidé mohli Fundamentals jen tak přeskočit, nemusel by kurs existovat. Avšak výjimky potvrzují pravidlo.

Mezi nové kursy GUE patří DPV (Diver Propulsion Vehicle) kursy úrovní 1-3. Jedná se o výcvik v používání skútru/skútrů. Brzy se údajně objeví i vrakové kursy a první side-mount instruktor GUE.

Celkový počet GUE instruktorů se pohybuje mezi 50 a 60. Drtivá většina je kvalifikovaná pouze k výuce GUE-F, popř. OW kursu zvanému Recreational Diver Level 1 (Rec1). V Evropě jich máme přes 20. Češi ani Slováci mezi nimi zatím bohužel nebyli (stav 02/2010). V březnu 2010 se prvním stal David Dušek ako instruktor UTD pre Rec1–Rec 3, Intro to Tech a Overhead protocols. Stát se instruktorem GUE je běh na dlouhou trať plný překážek. Instruktor musí každé tři roky absolvovat přezkoušení a potápět se pravidelně na své nejvyšší potápěčské (ne instruktorské) úrovni. Takže např. T1  instruktor, který musí být minimálně T2 potápěčem, musí udělat během tří let minimálně 25 nekursovních ponorů na úrovni T2 (full trimix). T2 instruktor na úrovni T3 apod. Není to tedy jen teoretik, který více vyučuje než se sám potápí! GUE vyžaduje, aby studenti hodnotili po kursu instruktory. Pokud se objevují stížnosti, musí instruktor nedostatky vysvětlit, popř. absolvovat rekvalifikaci. Některé případy z praxe však hovoří o tom, že ne vždy jsou stížnosti řešeny tak, jak by řešeny být měly. Před pěti lety nebylo přeskočení fundies výjimkou, o které se veřejně mlčí. Kurs měl pouze dvě hodnocení (vyhazov/splnil), oproti dnešním čtyřem (vyhazov, provizorní, rekreační, technický stupeň). Dříve bylo mnohem jednodušší projít sítem k T1 či T2. Leckteří absolventi z té doby by se dnes zapotili mnohem více, než by mohli pokročit výše. Na druhou stranu dnešní ortodoxní DIR potápěči kritizují klesající přísnost GUE instruktorů.

Certifikace potápěče GUE je platná na dobu tří let. Před jejím uplynutím musí potápěč prokázat absolvování 25 (DIR) ponorů na svém nejvyšším stupni, stejně jako instruktoři organizace. Po prokázání bude potápěči vystavena kartička platící na dobu dalších tří let. Mezi nedostatky organizace patří studijní materiály. O popisech základních technik GUE (např. s-drill, v-drill), které byly nedávno publikovány na Stranách potápěčských, mohou kursisté zatím pouze jen snít. Nic podobného k dispozici nedostávají. www.gue.com

Unified Team Diving International (UTD)

Unified Team Diving International (UTD)
UTD je poměrně nová potápěčská vzdělávací organizace, kterou založil v Kalifornii bývalý „technical training director GUE“ a skvělý potápěč Andrew "AG" Georgitsis [endrů džórdžytsis]. Mezi hlavní snahy organizace patří vytvoření „přemýšlejícího potápěče“.

UTD vyučuje narozdíl od GUE vrakové potápění a umožňuje crossovery na přibližně stejné úrovni certifikace. Nabízí také online výuku prostřednictvím Webexu (např. Ratio Deco - počítání dekomprese z hlavy) a vyučuje potápění s uzavřeným okruhem (mCCR). Kurzy jsou rozděleny do menších segmentů, ve kterých se pozvolna zvyšuje hloubka ponorů, stejně jako náročnost na znalosti i dovednosti. Kursů je v nabídce UTD tedy více než u GUE.

Instruktoři UTD musejí podle standardů absolvovat každé tři roky rekvalifikaci a každé dva roky absolvovat minimálně 25 nekursovních ponorů na své nejvyšší úrovni. Začátkem roku 2010 měla organizace k dispozici 25 instruktorů. Stát se instruktorem UTD není zdaleka tak složité jako stát se instruktorem GUE. UTD je liberálnější než GUE, čímž si bezpochyby získá sympatie v řadách některých zájemců a potencionálních zákazníků, jimž se zdá GUE v určitých ohledech příliš přísná.

Narozdíl od GUE má UTD skvělá výuková volně prodejná videa, která natočil AG ještě před vznikem organizace v rámci své potápěčské školy 5th D-X. Jejich části jsou dostupné na portálu youtube. www.unifiedteamdiving.com

Inner Space Explorers (ISE)

Inner Space Explorers (ISE)
ISE je potápěčská výcviková organizace založená v Německu v roce 2008 a to potápěčem Achimem R. Schlöfflem, bývalým technickým instruktorem (T2) GUE. Ve středu výcviku organizace stojí slova "explorer" a "exploration". To mnoho potápěčů může na první pohled zarazit. Termín ISE vysvětluje jako objevování něčeho nového pro samotného potápěče, tedy ne objevování míst, kde se nikdy nikdo nepotápěl. V současné době má organizace k dispozici 18 instruktorů.

ISE je očima DIR komunity sledována poměrně skepticky a poněkud s opovržením, abych se vyjádřil velice diplomaticky. Výcviková videa, jež bylo možné sledovat na webu organizace (již byla stažena) byla ostudou DIR. Skalní DIR potápěči uznávají v podstatě pouze GUE, a pak samotného Andrew Georgitsise bez ohledu na to pro koho zrovna vyučoval (např. NAUI).

Potápěči i instruktoři ISE musejí každé tři roky absolvovat rekvalifikaci. U potápěčů to znamená zaplatit si ponor na své nejvyšší úrovni s libovolným kvalifikovaným instruktorem ISE. I ISE je vstřícná vůči uzavřenému okruhu (CCR). Nic jiného než komerční důvody za tím nelze hledat ani u ISE, ani u UTD. Čas ukáže, jestli se nechá strhnout i GUE, jejíž vedení již s přístroji nějaký čas koketuje. www.is-expl.com

Súhrn

Jako zajímavost lze zmínit fakt, že existuje pouze jeden instruktor, který vyučuje pro GUE, UTD i ISE zároveň. Je jím Rasmus Lauritsen z Dánska. Pokud má potápěč zájem o výcvik u výše jmenovaných organizací, má dvě možnosti. Buďto se přihlásit na vyhlášený kurs a za kursem/instruktorem cestovat, anebo si kurs s instruktorem může objednat k sobě či  na jiné vhodné místo. Instruktora si tedy zvolí sám. Stačí si ho najít na webových stránkách organizace a napsat mu e-mail.

Stejně jako u všech ostatních organizací určuje kvalitu výcviku zejména sám instruktor, jeho osobnost, zkušenosti a přístup. Nelze spoléhat na standardy organizace věhlasného jména. Ideální je volit instruktora, jenž má kvalifikaci k vyučování kursu vyššího, než o který máme zájem. Například chceme-li absolvovat GUE Fundamentals, zvolíme Tech1 či Cave1 instruktora. Navíc je vhodné mít instruktora doporučeného od člověka, který s ním má osobní zkušenosti a je schopen porovnávat. Bohužel si každý zájemce nemůže instruktora před přihlášením na kurs "oťukat" osobně a v praxi. Přesto jsou potápěči, kteří odmítají absolvovat kurs, dokud si instruktora ve vodě sami nevyzkoušejí. To jsou zejména ti, co se již spálili. Objednat si potápění či jednodenní přípravu není tak finančně náročné, jako se zúčastnit kursu za více než 2000 Eur a následně zjistit, že si instruktor zaslouží maximálně tak pár facek! Další možností je se instruktorovi nabídnout pro GUE-F kurs či jeho část jako kameraman, a tak si pouze sám sobě platit náklady (platí pro zájemce o vyšší kurs než fundies).


Trim GUE potápěče se třemi stejdž
medzera  Trim GUE potápěče se třemi stejdž – deko láhvemi:
2xS80 na levém boku, S40 na leashi není vidět.


V rámci jiných výukových systémů se lze setkat se školami či individuálními instruktory, kteří patří mezi stoupence DIR a mohou zájemcům na požádání systém přiblížit. Tady se však mnohem snáze může stát, že narazíme na instruktora, který buďto nikdy neabsolvoval žádný skutečný GUE kurs nebo mu je kvalita kursu lhostejná, a tak nás nechá se třemi stejdž / deko láhvemi proplavat full trimix kursem v "trimu" mořského koníka, otloukat stejdžemi dno či strop jeskyně nebo cvičit multi-stejdž drill, aniž bychom ovládali základy. Tedy zdaleka ne vše, co se jako "DIR" nebo "GUE" tváří či označuje, má opravdu s DIR či GUE něco společného. Pokud chceme špičkový kurs od špičkových lidí, bude nás to stát více než obyčejný kurs u průměrného instruktora. Kdyby mohl každý poskytnout tak intenzivní výuku jako instruktor GUE, neexistovalo by jich na celém světě pouze necelých pět tuctů! De facto podvedení absolventi pseudo-DIR kursů se následně domnívají, že jsou na správné cestě, jsou špatným příkladem pro další zájemce o systém a vhodným terčem pro kritiky DIR. Bohužel takoví lidé, žáci i instruktoři, vrhají špatný stín na skutečnou komunitu, kde každý jednotlivec stráví stovky hodin nácvikem základů, než si dovolí se potápět s trimixem či do jeskyní. O rebreathrech raději nemluvě.

Na závěr

Potápěči, kteří absolvovali kursy u vhodných instruktorů GUE, UTD či ISE, aniž by si přivydělávali vyučováním či prodejem potápěčské techniky a nemají na potápění ani žádné jiné komerční zájmy, nám budou pravděpodobně jako jediní schopni nestranně poradit. Na druhou stranu však absolvování těchto kursů z nikoho nedělá zkušeného potápěče, ani dobrého mentora.

Na závěr bych rád poděkoval dobrému kamarádovi a zkušenějšímu kolegovi Franku Grigovi (GUE, UTD) za jeho přípomínky, názory a fotografie týkající se DIR potápění.


Špalek ( HOG-Spalek@seznam.cz )

Výcvikové organizácie DIR 2010:
www.gue.com

www.unifiedteamdiving.com

www.is-expl.comAkékoľvek pripomienky adresujte na e-mail: stubadivers@stubadivers.sk

ĎakujemeContact: STUBA DIVERS
City: Bratislava ; Country: Slovak republic
Contact person: Miroslav Zverka
E-mail: stubadivers@stubadivers.sk ; Mobile: +421 902 852 502
© 2003–2018 STUBA DIVERS