Video Gallery « PREVIOUS | NEXT »


Copyright © 2006 Peter Kundis

Pokiaľ nestačia na komunikáciu pod vodou signály, je potrebné využiť Wet notes, kde s partnermi komunikujete o všetkých udalostiach, ktoré by sa len ťažko dali vyjadriť jednoduchým signálom. Zároveň vám poznámkový blok počas ponoru slúži na zápis všetkých udalostí, ktoré je potrebné si zaznamenať (kurzy, hĺbky, čas , dĺžky z meraní a pod.).


Použitie Wet notesu na komunikáciu (01. 07. 2006) avi (3 902 KB)
Použitie Wet notesu 2 (01. 07. 2006) avi (3 898 KB)

[Close Window]