Video Gallery « PREVIOUS | NEXT »


Copyright © 2003 STUBA DIVERS

Do základného výcviku OWD patria aj skoky a pády do vody.
SKOK VPRED ZNOŽMO 
Realizuje sa tvárou k vode znožným odrazom. V momente dopadu do vody je telo potápača v miernom záklone, nohy natiahnuté, špičky smerom hore. Potápač si pridŕža masku k tvári. Skok je možné realizovať vpred aj vykročením, kedy pred vlastným odrazom potápač jednou nohou vykročí a druhou sa odráža od podložky. V letovej fáze dôjde k prinoženiu.


Skok vpred znožmo (16. 07. 2003 Guláška) MOV (3 322 KB)

[Close Window]