Photo Gallery « PREVIOUS | NEXT »


Copyright © 2005 STUBA DIVERS

Výcvik nemusí končiť základným kurzom OWD či pokročilejším AOWD. Niektorí sa rozhodnú pre potápanie, ktoré sa stane súčasťou ich životného štýlu, aktivitou, ktorú vykonávajú hneď, keď sa im na to vyskytne príležitosť. A to len preto, lebo ich to baví. Pre túto skupinu ľudí existuje len jeden systém, a to rovnaký na celom svete, je ním Doing It Right. Aj pri ňom platí, že si treba všetko najprv poriadne nacvičiť na suchu a následne v bazénoch. Kolektív STUBA DIVERS sa riadi týmto štýlom potápania.

[Close Window]