Photo Gallery « PREVIOUS | NEXT »


Copyright © 2007 STUBA DIVERS

Príprava na výcvik prebieha najprv na suchu a prvé kroky vo vode sú veľmi dôležité na zopakovanie si základov a hlavne na ich praktické nacvičenie. K výcviku patria aj nácviky rôznych procedúr narábania s regulátormi, pomoc potápačovi v núdzi, strata zmesi a cvičenie na krízové situácie. Treba pripomenúť ďalšie doplnkové dôležité školenia využiteľné nie len pri potápaní, sú nimi prvá pomoc, záchranár, narábanie s vysokotlakovými nádobami, kompresory, hĺbkové ponory (pod 30 m), podpora, mixovanie zmesí a veľa ďalších.

[Close Window]