Photo Gallery « PREVIOUS | NEXT »


Copyright © 2007 STUBA DIVERS

Asi najväčším rozdielom medzi vaším vlastným výstrojom a požičaným, je váš samotný vzťah k tomuto výstroju. Je pravidlom, že pokiaľ výstroj poznáte po každej stránke, správate sa k nemu ako k svojmu vlastnému. Poznanie výstroja je súčasťou predponorovej prípravy. To je základ pre dobré zvládnutie výcviku v dobrej psychickej pohode, tak aby ste sa mohli sústrediť na vaše zdokonaľovanie, a samozrejme, vďaka takémuto prístupu budete vedieť zvládať nástup možných krízových situácií počas ponoru, na ktoré ste počas výcviku pripravovaný. O výstroji platí: „Vždy všetko čisté“. Vzťah k výstroju a poznanie jeho funkčnosti patrí do základného kurzu OWD.

[Close Window]