Photo Gallery « PREVIOUS | NEXT »


Copyright © 2002 STUBA DIVERS

Najdôležitejší je prístup vášho inštruktora, musí byť trpezlivý, samozrejme, musí vedieť všetko podať tak aby ste to čo najrýchlejšie pochopili a aby ste mali pozitívny pocit z vášho učenia sa. Dobrý psychický stav potápača je absolútnou prioritou, ako k nemu prísť, to vás musí naučiť inštruktor. Inak nebudete napredovať a budete mať z potápania stále viac a viac zlých pocitov. Potápač vie správne reagovať na situácie, ktoré môžu nastať, jedine pokiaľ je vo vyrovnanom psychickom stave a ten dosiahne iba tréningom. Možno budete prekvapený, ale táto príprava začína ešte na bazéne, skôr ako sa prvý krát zanoríte.

Príprava na bazéne v LS 2001/02

[Close Window]