Photo Gallery « PREVIOUS | NEXT »


Copyright © 2002 STUBA DIVERS

Kondičná príprava na bazéne je veľmi dôležitá súčasť prípravy pre adaptáciu na vodné prostredie. Sú to tie najkrajšie chvíle oddychu, keď sme už po práci. Lepší relax by sa iba ťažko hľadal. Bazény mávame dvakrát do týždňa, v pondelok od 19.00 do 20.00 hod. a v piatok od 20.00 do 21.00 hod. Príďte sa na nás pozrieť na bazén v študentskom domove J. Hronca „Bernolák“, mapka.

Kondičné príprava na bazéne v LS 2001/02

[Close Window]