pridané
 13. 05. 2006
 Eko deň Atol Senec pri Modrom domčeku 29. 04. 2006
Prídete na lokalitu, chcete si vychutnať pokoj, byť v peknej prírode, cítiť sa príjemne. Ale dá sa to? Všade naokolo kopy odpadkov najrôznejšieho druhu, prenikajúci zápach. Vo vode vidieť to isté, pozostatky zo stavieb, neporiadok, plno odpadu, nebezpečné chemické zlúčeniny v rozpadajúcich sa nádobách, hrdzavejúce zabudnuté konštrukcie. Tieto predmety tam nemajú čo robiť, lebo väčšinou sa jedná o priesakové spodné vody na štrkoviskách a v ich blízkosti sa nachádzajú studne na pitnú vodu.
Našťastie, poznám lokalitu, kde to za posledné roky vyzerá úplne inak. Pokoj, čistota, zeleň a pekná voda. O lokalitu Modrý domček na Guláške pri Senci sa stará potápačský klub Atol Senec. Každoročne sa na lokalite uskutočňuje Eko deň. Na podrobnosti okolo tohto spomenutého podujatia som sa opýtal vedúceho klubu Atol Senec - Ľuda Galoviča.

Ahoj Ľudo. Opäť sme sa stretli na Eko dni, ktorý organizuje váš potápačský klub Atol Senec na lokalite Guláška-Modrý domček. Koľký v poradí to už je?
Je to už šiesty ročník, ale neorganizuje ho náš klub, ale združenie Senecké jazerá. My poskytujeme iba priestor.

Prečo ste začali s Eko dňom na lokalite Guláška-Modrý domček. Ako to začalo?
Vymyslel to Robo Korim. Na začiatku bol nápad vyčistiť túto lokalitu, vymyslieť nejakú spoločenskú akciu, budovať podvodný park, stretávať sa bez rozdielu príslušnosti ku klubu či potápačskej škole. Veľa plánov do budúcnosti ostalo ešte na papieri.

Máš pocit, že Eko deň spĺňa vaše očakávania? Prípadne čo týmto dňom ešte chýba, čo by ste chceli vylepšiť?
Ja by som chcel aby to bolo viac o zábave, stretnutí a výmene skúseností ako o zbieraní odpadu. Teraz som prvý raz mal taký pocit. Málo sa do akcie zapájajú komerčné potápačské školy. Akoby mali pocit že im jeme z ich „chlebíka“.

Viem, že každá podobná akcia potrebuje aspoň nejaké finančné zázemie. Ako je to s finančnou podporou takýchto akcií medzi potápačmi?
Na tejto akcii sa zbiera dobrovoľný príspevok. Všetci organizátori pracujú zadarmo. Z peňazí sa vydala brožúra o celej problematike a chceli by sme vydať ďalšiu. Kontajner a odvoz odpadu nám vždy sponzoruje mesto Senec.

Ako v klube hodnotíte tento posledný ročník?
Boli sme prekvapení účasťou. Napriek silnému dažďu prišlo asi 50 ľudí. Prvý raz sa stalo, že kontajner na odpad ostal poloprázdny. Nie však kvôli dažďu, ale preto, že bolo menej vyzbieraného odpadu. Množstvo odpadu konečne viditľne ubúda.

Aký je záujem o túto aktivitu medzi potápačmi? Ako k nej pristupujú? Čo hodnotia pozitívne a na čo sa sťažujú?
Mnohí prichádzajú pravidelne, návštevnosť je na naše pomery slušná - priemerne sto ľudí ročne. Nesťažoval sa ešte nikto. Najviac obáv je v súvislosti s neistou budúcnosťou potápačskej lokality.

Chcel by si niečo odkázať pre potápačov k ďalšiemu ročníku?
Príďte. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť.

Prajeme Vám veľa príjemných ponorov.

Fotografie z Eko dňa – Čistenie Gulášky 29. 04. 2006
Pýtal sa Miroslav Zverka – redaktor STUBA DIVERS, odpovedal Ľudo Galovič - potápačský klub Atol Senec.


Súvisiace članky:

 • Správy
 • Informujte sa na adrese: stubadivers@stubadivers.sk Maska s trubicou – Oceanic Maska Prizm 2 – OceanicSkladacia dýchacia trubica – Oceanic

       Pripomienky a nápady k stránke
       stubadivers@stubadivers.sk

       Počet prístupov: [CNW:Counter]   
       od 26.10. 2003

    Contact: STUBA DIVERS
    City: Bratislava; Country: Slovak republic
    Contact person: Peter Kundis
     E-mail: stubadivers@stubadivers.sk; Mobile: +421 905 598 325
  © 2006 STUBA DIVERS