Akcie Fórum Knižnica Linky Správy Web-mapa Zoznam


Fotografia


pridané
16.12. 2003
 APEKS – tridsiatim rokom svojej existencie uviedol na trh nový regulátor THE BLACK PEARL
Zatial je v limitovanej sérii vyrobených regulátorov, ktorých konštrukcia vychádza z úspešnej série regulátorov ATX 200, pričom v snahe dosiahnuť ešte lepšiu kvalitu a životnosť je vyrobený z nových materiálov. 1. aj 2. stupeň sú vyrobené z mosadze so špeciálne upraveným povrchom, ktorý je vyrobený zo zmesí kovov chrómu, titána a zirkónia. Takýto povrch dokáže odolávať silným podmienkam pre vznik korózie.
ATX Black Pearl dosahuje veľmi kvalitné paremetre aj pod hĺbkou 70 m. Z výroby je pripravený na dýchanie kyslíkom obohatených zmesí po 40 % koncentrácie O2. Je možná úprava na vyššie koncetrácie, regulátor sa musí odniesť do špecializovaného servisu.
1. stupeň regulátora je špeciálne dizajnovaný, kedy membránu a dôležité súčiastky od vonkajšieho prostredia chráni zapúzdrená komora. Táto „suchá“ technológia kompletne eliminuje potrebu používania znečisťujúceho silikónu alebo iných mastných substancií.
2. stupeň je vybavený výmenníkom tepla, ktorý je schopný ho chrániť pred chladom.

1. membránový stupeň regulátora má spolu 4 nízkotlakové a 2 vysokotlakové výstupy. Reduktor nízkeho tlaku pracuje s výstupom o hodnote 9.5 bar. Tieto zvýšené hodnoty tlakov kompenzujú postupne sa zvyšujúcu hustotu dýchaného média prepustením väčšieho množstva plynu v situáciách, keď je zvýšený dopyt plynu.

2. vyvážený stupeň pracuje s pomocou úplnej kontroli Venturiho efektu ako aj ďalších parametrov dýchania, ktoré ho zaraďujú na úplnú špicu potápačských regulátorov. Nezávislé testy dokázali, že ATX Black Pearl môže dodávať vzduch v rámci doporučených limitov dýchacích odporov aj v hĺbkach presahujúcich 70 metrov.

ATX Black Pearl sa vyrába v limitovanej sérii v neprekonateľnom modernom dizajne špičkových regulátorov.

Zdroj informácií: PRO-DIVE potápačský občasník/november 2003.


Tu nájdete ďalšie informácie: