STUBA DIVERS STUBA DIVERS STUBA DIVERS STUBA DIVERS
OBČIANSKE ZDRUŽENIE
O nás Priatelia Správy Web-mapa Kolektív Kontakt Web STUBA DIVERS klub
O nás –  Copyright 2006 STUBA DIVERS, Peter Kundis Ako
vznikla
skupina?
 
Foto: © 2006 STUBA DIVERS, Peter Kundis
Zimný tréning v Guláške 2006


Príbeh    

O nás

Spoznáte nás ako kolektív veselých ľudí, ktorí sa vo svojom voľnom čase venujú potápaniu. Potápanie nám prináša silný pocit slobody, veľkolepých zážitkov, ale hlavne to, čo všetci hľadáme – relax, pokoj. To tajomné prostredie pod hladinou úplne pohltilo našu myseľ a dušu. Či je leto či je zima, horúčava a či mráz, sype sneh alebo padá dážď, všade blato či šmykľavý ľad – ani jedno odradiť nás nedokáže od skutočne krásnych ponorov aj v takýchto zvláštnych podmienkach. A to preto, lebo cudzie je nám riskovať a ohrozovať samých seba. K zvýšeniu bezpečnosti, sa snažíme používať všetky dostupné zdroje informácií, rozumieť im, a v tomto koníčku sa stále zdokonaľovať. Vieme, že so vzájomnou komunikáciou s okolím sa nám podarí získať to, čo hľadáme...


História
Počiatok vzniku tohto kolektívu, ktorí je i dnes pevne zomknutý, no stále otvorený novým tváram, siaha medzi roky 2002/2003. Možno šťastie, možno osud, proste sa našli v krátkej dobe ľudia, ktorí si rozumejú, navzájom sa stále dopĺňajú a riešia svoje problémy. K srdcu im prirástla činnosť, ktorou žijú každý deň aj keď si to nechcú priznať. A jedného dňa si táto skupina ľudí povedala, že by bolo krásne, keby sa im podarilo vytvoriť kolektív, ktorý by rozvíjal a umožňoval rozvoj potápania aj pre druhých. V roku 2002 začal Mgr. Peter Kundis na Strojníckej fakulte STU v Bratislave s výučbou ABC potápania a plávania v bazéne. Na konci letného semestra v roku 2002 na základe inšpirácie od Roba Korima, ktorý minulé leto zorganizoval 0. ročník potápania pre rodičov a detský tábor pre deti, Peter pripravil v spolupráci s R. Korimom letný Potápačský tábor 2002. Potápačská verejnosť ho vnímala ako 1. ročník. Účastníkmi boli kurzisti ako zo širokej verejnosti tak i s pomedzi študentov. Peter svoju metodiku v letnom semestri 2003 rozšíril aj na potápanie s dýchacím prístrojom s otvoreným okruhom. V lete organizoval už 2. ročník potápačského tábora, počas ktorého sa zúčastnilo 30 ľudí vrátane študentov a uskutočnilo sa 215 ponorov. Neskôr cez jeseň 2003 Peter s Mirom Zverkom zorganizovali 1. ročník septembrového tzv. jesenného potápačského tábora na Guláške. V tom období začal okolo Petra prúdiť nový život a tvoriť sa nový kolektív kamarátov, študentov, známych. Následne udalosti zobrali rýchly spád.

V októbri v roku 2003, vznikli skupinové webové stránky, ktoré napomohli rozvoju a umožnili okoliu spoznať rastúci kolektív potápačov okolo Petra Kundisa. Počas ďalšieho roka, ako prebiehal rozvoj skupiny a stále sa prehlboval záujem o vážnejšie potápanie, bolo už dané prirodzeným vývojom, že vznikla myšlienka, pre vytvorenie organizácie, ktorá by napĺňala ich ciele. Na popud Vladimíra Štefucu vznikol názov skupiny STUBA DIVERS a neskôr počas roka 2004, 4. februára aj registrácia občianskeho združenia STUBA DIVERS na MV. Počas jesene 2004 boli predovšetkým vďaka pomoci členov Petra Adorjána a Mira Zverku spustené trochu upravené predošlé webové stránky a svet uvidel stránky www.stubadivers.sk (vzor 2003, vzor 2004), ktoré si začali hneď od začiatku existencie na slovenskej scéne potápania stabilizovať svoj obdiv a to hlavne vďaka silnému vývoju skupiny v ich koníčku.

Od roku 2004 sa členovia začali zúčastňovať rôznych potápačských stretnutí, ktoré sa vtedy robili v širokom okolí súvisiace s potápaním, ako napr. premietanie potápačských filmov vo Vizoviciach, Techmeetingy, Eko dni, Medzinárodné festivaly fotografií a filmov a tak. podobne.

V lete v roku 2007 boli pre združenie spustené nové upravené web stránky (vzor 2007). Dňom 14. 12. 2007 nadobudli platnosť nové stanovy o. z. STUBA DIVERS. Za predsedu bol zvolený Miroslav Zverka. Smerovanie skupiny bolo od jesene roku 2003 jasne orientované prúdom v potápaní, ktorý od polovičky 90-tych rokov poznáme pod pojmom Doing It Right (DIR). Tento trend si v kolektíve nových ľudí posilnil svoje postavenie, nie preto, že je to „In“, ale preto, že časom všetci na sebe zistili, že „všetko lepšie robiť dá sa“ a to bezpečnejšie ako doteraz.

     „Len čas pomaly ukazuje nám, kam cesta vedie nás, že vymýšľať niečo nové by bolo len stratou financií a vlastného času.“

Toto si skupina dobre uvedomovala vždy, keď medzi nich prišiel niekto, „kto už nejaký ten piatok potápal“ a po strávení krátkeho času s nimi pri vode, či pri rozhovoroch, vyslovil tú vetu, ktorej sa všetci potápači bojíme najviac:
„Veď ja neviem vôbec potápať.“ Toto zistenie môže byť aj vašim novým začiatkom ako sa stať dobrým potápačom. A kolektív STUBA DIVERS Vás v tomto veľmi rád podporí.

Ako rástol kolektív STUBA DIVERS, tak rástli aj kvalifikácie jednotlivých potápačov. V marci 2008 členovia Miro Zverka, Ivan Dobry, Zoltán Hodúr absolvovali 1. kurz GUE Fundamentals v SR, ktorý zabezpečil Robo Jakubec. Kurz viedol Tom Karch z Nemecka, dlhoročný GUE Cave inštruktor s kvalifikáciou výučby po GUE Cave 2 a vlastnou GUE Cave 3. Spomínaná trojica úspešne zvládla kurz 19.–23.03.2008. O to viac bolelo nešťastie, ktoré sa prihodilo o dva týždne neskôr, keď 5.4.2008 Peter Kundis a Zoltán Hodúr zomreli pri pokuse zdolať hĺbku v rakúskom jazere Attersee v lokalite Schwarze Brücke. Táto udalosť otriasla celým kolektívom a to aj preto, že väčšina ani len netušila, že sa o niečo také Peter so Zolim pokúšajú, vrátane účastníkov GUE Fundamentals, ktorí so Zolim strávili celý týždeň na spomínanom kurze. Následne o mesiac neskôr združenie dostalo výpoveď zmluvy o nájme dráhy v bazéne na „Bernoláku“ v Bratislave, kde chodili členovia trénovať dvakrát do týždňa. Vďaka bratom Fukatschovým sa na krátko presunuli na bazén jednej základnej školy, kde trénovali raz týždenne. Ale už len plávanie a dynamickú Apnou s plutvami. Jedna plávacia dráha bola prenajatá do jari 2009. Slabý záujem a nemožnosť zúčastniť sa viacerých členov dalo bodku za touto aktivitou.

V období rokov 2009 a 2010 sa členovia prioritne venovali údržbe prenajatého pozemku vedľa Modrého domčeku na Guláške. Táto aktivita ostala členom aj do súčasnosti (2016) a pozemok sa stal takou malou bázou, základňou aj klubovňou STUBA DIVERS. Jednalo sa o prestížnu vec a vlastne aj vizitku celého kolektívu.

V roku 2010 prebehlo veľa aktívnych zmien v združení. Do platnosti prišli nové stanovy o. z. STUBA DIVERS a zdvihla sa vedomostná ako aj praktická úroveň členov, niektorí si rozšírili svoju úroveň zo základnej na Advanced Nitrox, prípadne niektorí dosiahli úrovne Trimix Basic, podaktorí Intro to Cave.

Od vzniku skupiny sa kolektív STUBA DIVERS v roku 2011 zúčastnil najväčšieho počtu akcií v rámci celého Slovenska. Organizovali najväčší počet vnútorných akcií, ktoré boli väčšie nie len organizáciou, ale aj do počtu účastníkov. V tomto roku sa zmerali hlavne na podporu potápania a tomu sa podriadilo aj vybavenie – vytvorili pojazdný modulový potápačský tábor, ktorý bol prítomný na najrôznejších akciách iných klubov. Rok 2011 bol veľmi priaznivý – počas roka jednotlivé kluby a školy uskutočnil najväčší počet spoločensko-potápačských akcií v histórii SR, na ktorých kolektív STUBA DIVERS väčšinou nechýbal. Zúčastnili sa viacerých ekologických činností i projektu EKOPOTÁPAČ 2011 (KŠP Hippocampus Martin). Nevynechali ani nový areál pre potápačov AQUArea pri obci Čierna Voda. Väčšina členov získala vyššiu úroveň skúseností aj kvalifikácií.

V roku 2012 prišla do združenia 3. vlna nových členov, pričom veľká časť členov zo začiatku vytvorenia skupiny chodila už len sporadicky. Aktivity STUBA DIVERS ochabli hoci rok 2012 bol vyhlásený za Rok spolupráce medzi potápačskými klubmi a školami na území SR.

Od septembra 2012 bol predsedom Ján Tima. Od tohto obdobia prestala fungovať aj pôvodná webová stránka a to až do jesene 2014, kedy ju po dohode so súčasnými členmi na vlastný popud obnovil bývalý člen M. Zverka. Zároveň, vďaka iniciatíve Juraja Vakulu boli cez jeseň 2014 pre súčasný klub vytvorené a spustené nové klubové web-stránky.

V roku 2013 STUBA DIVERS už nebolo registrovaným poberateľom 2 percent daní z príjmu fyz. osôb.Magazín o STUBA DIVERS
Mgazín č.1 STUBA DIVERS, 2010 (pdf 5,77 MB)
Mgazín č.1 STUBA DIVERS, 2010 (pdf)


Členovia
Zakladajúcimi členmi združenia boli traja potápači Vladimír Štefuca, Peter Kundis a Ján Tima. Združenie malo na začiatku roku 2008, 15 členov, okrem nich 6 skalných – aktívnych pridružených potápačov, 4 pomocníkov a približne ďalších 12 priateľských potápačov, niektorí pochádzali aj z iných potápačských skupín.

Na konci roku 2008 malo združenie v členskej základni 18 Riadnych členov a 3 Pridružených členov.

Ku koncu roka 2009 malo združenie 23 aktívnych členov. Výkonný výbor mal troch členov – Predseda Miroslav Zverka, Podpredseda Ivan Dobry, Pokladník Ján Tima. Okrem členov sme mali v kolektíve približne ďalších 15 priateľských potápačov, niektorí z nich pochádzali aj z iných potápačských skupín a približne ďalších 10 nepotápačov.

V roku 2010 sme sa rozrástli na počet 15 Riadnych členov a 10 Pridružených členov (spolu 25 členov). V tomto roku prebehlo veľa aktívnych zmien v združení. Do platnosti prišli nové stanovy o. z. STUBA DIVERS Zdvihla sa vedomostná ako aj praktická úroveň členov, niektorí si rozšírili svoju úroveň zo základnej na Advanced Nitrox, prípadne niektorí dosiahli úrovne Trimix Basic, podaktorí Intro to Cave.

Do začiatku roka 2011 sme vstúpili s počtom 10 Riadnych členov a 7 Pridružených členov. Ostali iba tí najskalnejší. Ku koncu roku zo združenia vystúpili 2 členovia.

Rok 2012 bol vyhlásený za Rok spolupráce medzi potápačskými klubmi a školami na území SR. Začínali sme s počtom 12 Riadnych členov a 7 Pridružených. Členovia kolektívu pochádzali od západných Čiech až po východné Slovensko. Viacej sa o našich členoch z tej doby dozviete na stránke Kolektív.

Do augusta 2012 združenie STUBA DIVERS viedli:
Výkonný výbor:
Predseda – Miroslav Zverka, Mobil: 00421 902 852 502
Podpredseda – Ivan Dobry, Mobil: 00421 910 997 810
Tajomník, pokladník – Ján Tima, Mobil: 00421 904 688 723

Kontrolná komisia:
Predseda – Monika Horáková, Mobil: 00421 918 603 125
Podpredseda – Kamil Budinský
Člen Kontrolnej komisie – Bohumír Žember

Redakčná rada:
Technický redaktor – Ivan Dobry

Od septembra 2012 je predsedom Ján Tima. Tajomník, pokladník – Juraj Vakula.Ľudia, ktorí pomohli rozvoju skupiny
V úplnom počiatku 2002/2003 to bol Robo Korim a Beata Porzerová z vtedajšej potápačskej školy PRO-DIVE, s.r.o, dnes z potápačského centra Aronnax, s.r.o. V ďalšom období 2003/2004 nepochybne bratia Fukatschovci, Petr Anelt s Marcelou, Peter Sýkora, Peter Kubička, Radoslav Husák a plno ďalších, ktorí nám pomohli v začiatkoch. V období rokov 2006–2010 nám veľmi pomohli: Antonín Šimčík, Peter Ferdinandy, členovia HDS CZ (najmä J. Trpík, O. Lukš, Dušan Šuráni, J. Dvořáček, J. Eisenmann – NOVÁ VODNÍ REVUE, J. Cedidla – AGAMA), Robo Jakubec. Nie je priestor tu všetkých vymenovať, ale naša vďaka a poklona všetkým bezpochyby patrí. Veľmi si všetkých vážime za to, čo pre nás urobili a za spôsob akým nám pomáhajú aj v týchto chvíľach. Uvedomujeme si, že sme mali veľké šťastie, že sme ich stretli, bez nich by sme určite neboli tam, kde v súčasnosti sme.Smerovanie skupiny
Vzhľadom na to, že do kolektívu patrí v súčasnosti už niekoľko šikovných potápačov, sú to ľudia z rôznych oblastí, a podľa vývoja za predchádzajúce roky, je predpoklad, že skupina sa bude naďalej otužovať a bude časom bohatšia nielen o členov, ale aj o skúsenosti. Radi Vás uvítame medzi sebou a poradíme či necháme si poradiť v duchu postoja „Nikto nie je dokonalý, ale skupina byť môže!“. A kto vie? Možno sa rozrastieme práve o Vás...

Kolektív STUBA DIVERS
Lokality, na ktorých pôsobíme:

• Guláška – Senec, Slovak republicMapa Gulášky
• Štrkovecké jazero – Bratislava-Štrkovec, Slovak republic
• Zlaté piesky – Bratislava-Trnávka, Slovak republic


Ilustračné fotografie:
2002
Počiatok STUBA DIVERS – Peter Kundis Potápačský tábor 2002 Potápačský tábor 2002 – zážitky
2003
Potápačský tábor 2003 Potápačský tábor 2003 0 partia Zameriavanie atrakcií
2004
Prechod na Doing It Right (DIR), v strede Michal Reich a vpravo Peter Kundis Prednáška s Petrom Kubičkom AWARE 2004 pri Modrom Domčeku
2005
Potápanie Tréningy Tréningy
2006
Zima 2006 Pod ľadom Štrkovec
2007
Štrkovec 6. Potápačský tábor Krásnohorská jaskyňa
2008
Potápanie v zime Potápačský tábor 2008 Leštinka, jeseň 2008
2009
Relax na jar 2009 Čistenie Popradského plesa Premietanie potápačských filmov vo Vizoviciach (06.12.2009)
2010
3. ročník zimného stretnutia potápačov v Senci Zimná Leštinka Kondičný ponor
2011
Tréning v bazéne Eko deň 2011 Potápačská svadba v rodine STUBA DIVERS


Contact: STUBA DIVERS
City: Bratislava ; Country: Slovak republic
Contact person: Miroslav Zverka
E-mail: stubadivers@stubadivers.sk ; Mobile: +421 902 852 502
© 2003–2018 STUBA DIVERS