Výpis zo zoznamu potápačov – Miroslav Zverka


Údaje boli naposledy zmenené 11. 1. 2012.
Meno: Miroslav
Priezvisko: Zverka
Potápačská kvalifikácia: GUE Fundamentals
Člen klubu: Společnost pro historii potápění ČR (HDS CZ), Oblastná skupina Jána Majku (OSJM)
Zamestnanie: DTP operátor

Trvalé bydlisko
Ulica: Jankolova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 851 04
Krajina: Slovak Republic
Mobil: 00421 902 852 502
E-mail: stubadivers@stubadivers.sk
http: www.stubadivers.sk

Poznámka: Orientujem sa podľa filozofie D.I.R. (Doing It Right).

Tu nájdete ďalšie informácie: