Foto/Video súťaž
4. kolo 2005 – podmienky

Galéria

Neupravené Foto
Upravené Foto

Výherné foto – Upravené

Výherné foto
Život ako ho vidím ja
Foto: Dana Bučová


IMG_0998 50 KB
 
IMG_7135 290 KB
 
IMG_1648_ 229 KB
 Škála na kalibráciu monitora, nastavte si monitor tak, aby ste videli všetkých 21 dielikov šedej na stupnici (aby nesplívaly).


2005 | Kolo 1 2 3

© 2005 STUBA DIVERS