Photo Gallery « PREVIOUS | NEXT »


Copyright © 2002 STUBA DIVERS

S pocitom slobody a možnosti výberu ísť či nie, navyše v prírode, začal prvý ročník potápačského tábora. Po prvých strávených chvíľach, už všetci účastníci vedeli, že urobili dobre, keď sa rozhodli prísť zdokonaliť v potápaní. V absolútnom súlade s okolím sa potápalo, koľko vtedy dovolili podmienky. V srdciach ostali pekné zážitky na celý život. Charakter aktivity sa zachoval do posledného ročníka. Aj Vy môžete byť súčasťou skupiny, ktorá prežíva krásne chvíle pri zdokonaľovaní sa v potápaní.

Tábor – Guláška (24.–28. 06. 2002)

Potápačský tábor – popis aktivity

[Close Window]