Photo Gallery « PREVIOUS | NEXT »


Copyright © 2011 NOVÝ ČAS NEDEĽA 21.8.2011, www.cas.sk

Príspevok o 1. potápačskej svadbe z rodiny STUBA DIVERS na potápačskom karnevale v Senci dňa 20.8.2011. Foto Petra Áčová.

Foto strana 7, NOVÝ ČAS NEDEĽA 21.8.2011 (579 KB)
www.cas.sk

[Close Window]