Výpis zo zoznamu potápačov – Monika Tupta (Horáková)


Údaje boli naposledy zmenené 28. 12. 2011.
Fotografia Meno: Monika
Priezvisko: Tupta
Potápačská kvalifikácia: DIVEMASTER(PADI), NITROX DIVER(NAUI), Intro To Cave (NACD)
Zamestnanie: Auditor

Trvalé bydlisko
Mesto: Bratislava
Krajina: Slovak Republic

Mobil: 00421 918 603 125
E-mail: horakovamonika@yahoo.co.uk
http: www.stubadivers.sk

Poznámka: Venovala sa takmer všetkým športom, teraz sa venuje tým ostatným.

Tu nájdete ďalšie informácie: