Výpis zo zoznamu potápačov – Špalek


Údaje boli naposledy zmenené 26. 12. 2011.
Potápačská kvalifikácia: UTD C1, GUE-F
Člen klubu: STUBA DIVERS
Trvalé bydlisko
Mesto: Praha
Krajina: Czech Republic
E-mail: HOG-Spalek@seznam.cz
http: www.stubadivers.sk, YouTube SpalekCZ

Poznámka:
Jeden z mála, kto pozná históriu filozofie D.I.R. (Doing It Right) a rozumie pojmu Hogarthian.


Tu nájdete ďalšie informácie: