Výpis zo zoznamu potápačov – Kamil Budinský


Údaje boli naposledy zmenené 08. 02. 2009.
Fotografia Meno: Kamil
Priezvisko: Budinský
Potápačská kvalifikácia: Normoxic Trimix TDI, Advanced Nitrox IANTD
Zamestnanie: systémový inžinier IT

Trvalé bydlisko
Mesto: Bratislava
Krajina: Slovak Republic

http: www.stubadivers.sk

Poznámka: Veselá kopa, ale inak drsný chlap!

Tu nájdete ďalšie informácie: